Wybierz e-learning i obniż koszty szkoleń

Wiele firm rezygnuje ze szkolenia swoich pracowników przede wszystkim ze względu na wysokie koszty. Zupełnie niesłusznie! Kilkucyfrowe kwoty to przede wszystkim domena szkoleń tradycyjnych z udziałem trenerów. Nowoczesne szkolenia e-learningowe pozwalają znacznie obniżyć koszty, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej efektywności przekazywania wiedzy.

Porównajmy krótko koszty e-learningu z kosztami szkoleń tradycyjnych. Jakie są niezbędne elementy, które składają się na cenę w obu przypadkach?

Koszty szkoleń tradycyjnych

Podstawowym kosztem w tym przypadku jest zawsze opłata za przeprowadzenie szkolenia, naliczana przez firmę szkoleniową. Ceny szkoleń wahają się w zależności od tematyki i doświadczenia trenerów, najczęściej jednak są to kilkutysięczne sumy. Cena nie obejmuje najczęściej takich elementów, jak wynajem sali szkoleniowej, pobyt i wyżywienie uczestników i trenerów (w przypadku dłuższych szkoleń), dojazd uczestników na miejsce. Bywa, że te składowe podnoszą ostateczny koszt szkolenia nawet o kolejne kilka tysięcy, zwłaszcza wówczas, gdy w szkoleniu biorą udział duże grupy pracowników.

Udział pracownika w szkoleniu tradycyjnym wiąże się z dodatkowymi, niewymiernymi kosztami dla organizacji. To przede wszystkim nieobecność uczestnika szkolenia w pracy, a także jego mniejsza efektywność, na przykład po męczącym powrocie z miejsca szkolenia. Udział pracownika w szkoleniu wymaga również znalezienia odpowiedniego zastępstwa, tak aby zapewnić ciągłość działań w firmie.

Koszty e-learningu

Jakie koszty generuje e-learning w firmie? Tu lista jest znacznie krótsza i obejmuje wyłącznie koszty związane z tworzeniem i wdrażaniem szkoleń. Firmy e-learningowe pobierają najczęściej opłaty za stworzenie kursu (opracowanie scenariusza, grafiki i zaprojektowanie slajdów-ekranów) i udostępnienie go na platformie określonej liczbie uczestników. W niektórych przypadkach korzystne może być ustalenie opłat za udostępnienie szkolenia pojedynczemu uczestnikowi. Co ważne, kursy są dostępne na platformie przez cały czas, dzięki czemu można wykorzystywać je do szkolenia kolejnych pracowników i obniżać w ten sposób jednostkowe koszty szkoleń e-learningowych.

Blog_2014_07_wybierz e-learning obniż koszty szkoleń

BACK