Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów na: realizację projektów z zakresu rozwoju umiejętności:

  • biznesowych (tj. innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż)
  • analitycznych (tj. zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych)
  • interpersonalnych (tj. przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje)
  • zarządzania zasobami ludzkimi
  • zarządzania przedsiębiorstwem.

Warunki projektu:

  • Projektem objęci są właściciele, kierownicy, zastępcy kierowników
  • Projekt skierowany jest do grupy min. 10 przedsiębiorstw (np. 10 franczyzobiorców)
  • Przed uruchomieniem projektu należy przygotować wspólną strategię rozwoju
  • Extra punkty otrzymuje się jeżeli min. 20% osób biorących udział w projekcie ma 50+ lat

Zapraszamy do kontaktu jeżeli Państwa firma jest zainteresowana projektem i wspólnym napisaniem wniosku. Termin składania wniosków upływa 9.11.2012

Czytaj więcej: pokl.parp.gov.pl

BACK