Polskie firmy zamierzają stosować e-learning

„Niemal wszystkie badane przedsiębiorstwa zamierzają stosować e-learning w przyszłości, rozwijać się w tym kierunku, zwiększać ogólny udział szkoleń opartych na nowych formach. Plany te związane są między innymi z: budową platformy e-learningowej, biblioteki szkoleń, wdrożeniem social learningu czy szkoleń z elementami video”.

Taki wniosek wynika z pierwszego w Polsce badania jakościowego, opisującego wykorzystanie e-learningu w korporacjach działających na polskim rynku „Learning problems – e-solutions” 2012, realizowanego przez zespół praktyków e-learning XY Learning Team, którego współzałożycielem jest Tomasz Hoffmann, Prezes Learn Up.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Learning problems – e-solutions” xylearningperspectives.pl

BACK