Sprawdzaj wiedzę i opinie pracowników

To narzędzie, za pomocą którego można badać poziom wiedzy i umiejętności oraz opinie i postawy pracowników. Testy i ankiety mogą być udostępniane wszystkim pracownikom lub wybranym grupom/działom. Koordynatorzy mają bieżący dostęp do raportów, w których mogą szybko sprawdzić i porównać wyniki. Pytania testowe i ankietowe mogą mieć różną formę: jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, opisową, graficzną.

 • Firmom zatrudniającym dużą liczbę pracowników, w których przeprowadzanie testów lub ankiet wiąże się z koniecznością drukowania i przetwarzania dużych ilości dokumentów
 • Pracodawcom, którym zależy na otwartej komunikacji z pracownikami i regularnym badaniu ich potrzeb
 • Działom, w których często przeprowadzane są szkolenia – testy i ankiety na platformie pozwalają szybko uzyskać informację zwrotną po szkoleniach
 • Firmom, w których ważna jest regularna aktualizacja i weryfikacja wiedzy, na przykład na temat produktów czy procedur bezpieczeństwa
 • Działom HR, które badają potrzeby szkoleniowe pracowników, zbierają ich opinie na temat zmian w firmie, zarządzają procesami oceny pracowniczej
 • Osobom zajmującym się rekrutacjami i przeprowadzającym testy kandydatów do pracy
 • Przeprowadzanie testów wiedzy po szkoleniu tradycyjnym lub kursie e-learningowym
 • Regularna weryfikacja poziomu wiedzy pracowników, na przykład w Dziale Sprzedaży lub Dziale Obsługi Klienta
 • Badanie poziomu wiedzy pracowników przed szkoleniem, np. testy mające na celu odpowiednie przypisanie uczestników do grup językowych
 • Sprawdzanie efektywności wdrożenia nowych pracowników na koniec okresu próbnego
 • Przeprowadzanie testów rekrutacyjnych badających poziom wiedzy branżowej i specjalistycznej, weryfikujące deklarowaną w CV znajomość języków obcych
 • Zarządzanie talentami w firmie: wyszukiwanie najlepszych pracowników na stanowiska menedżerskie
 • Przeprowadzanie ocen pracowniczych: samoocena pracownika, ocena podwładnych przez przełożonych
 • Rozwój pracowników: badanie kompetencji, analiza luk kompetencyjnych, badanie potrzeb szkoleniowych
 • Badanie opinii pracowników, np. dotyczących wyboru systemu motywacyjnego, miejsca na wyjazd integracyjny itp.
 • Motywowanie pracowników: przeprowadzanie konkursów z wykorzystaniem testów
 • Strona aktualności, na której można zamieszczać np. informacje o nowych testach i ankietach
 • Zakładka „Testy i Ankiety” w której pracownik znajdzie listę obowiązkowych testów sprawdzających jego wiedzę i ankiet, które może wypełnić
 • Baza wiedzy, w której można zamieszczać wyniki ankiet, materiały do nauki przed testem, instrukcje wypełniania testów i ankiet
 • Wprowadzanie przez Help Desk Learn Up różnych rodzajów pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, otwartych, wymagających łączenia elementów, zawierających grafiki. Możliwe jest także ustawienie losowego wyświetlania pytań i odpowiedzi
 • Raporty i statystyki z informacjami o wynikach testów (dla użytkowników oraz w podziale na grupy – regiony, placówki, oddziały) i ankiet, czasie rozwiązywania testów
 • Łatwe zarządzanie treściami i użytkownikami: automatyczne przypisywanie testów i ankiet nowym pracownikom, określanie czasu dostępności i liczby podejść, tworzenie grup pracowników (różne testy i ankiety dostępne dla różnych stanowisk)
 • Powiadomienia mailowe i/lub smsowe dla użytkowników z informacjami o nowych testach i ankietach
 • Pracownik otrzymuje mailowo dostęp do platformy, z danymi, za pomocą których może się zalogować
 • Po zalogowaniu do platformy pracownik ma dostęp do testów i ankiet, które udostępnił dla niego pracodawca
 • Pracownik podchodzi do testu lub wypełnia ankietę – w przypadku testu może mieć określoną liczbę podejść
 • Przełożony lub koordynator projektu sprawdza wyniki testu pracownika lub ogólny wynik ankiety
 • W zakładce „Raporty” może wygenerować statystyki, które przedstawi zarządowi
 • Możliwość przeprowadzenia testów i ankiet dla setek pracowników jednocześnie
 • Mniejsza ilość papierowych dokumentów w obiegu
 • Szybsza analiza wyników – koordynatorzy nie muszą przepisywać ankiet i testów i wprowadzać danych do Excela
 • Łatwe zbieranie opinii pracowników nawet w przypadku, gdy firma działa w różnych lokalizacjach
 • Bieżąca informacja na temat efektywności procesów szkoleniowych
 • Pełen wgląd do wyników nie tylko pojedynczych pracowników, ale także całych oddziałów czy placówek w firmie
 • Kompleksowa obsługa procesu realizowana przez Learn Up: dostarczamy platformę, wprowadzamy pytania testowe i ankietowe wraz z parametrami, administrujemy użytkownikami i treściami oraz wspieramy użytkowników świadcząc usługę telefonicznego i mailowego help desku
BACK