Znajdź najlepszych spośród kandydatów na stanowisko

Celem narzędzia jest ułatwienie procesu testowania wiedzy i kompetencji kandydatów ubiegających się o pracę w Twojej firmie. Platforma pozwala również na udostępnianie kandydatom informacji niezbędnych podczas procesu rekrutacyjnego oraz tuż przed rozpoczęciem pracy.

 • Firmom prowadzącym wiele rekrutacji w roku, których niezbędnym etapem jest sprawdzenie wiedzy aplikujących
 • Firmom przeprowadzającym powtarzalne (lub ciągłe) rekrutacje na to samo stanowisko
 • Firmom, na których ogłoszenia odpowiada bardzo duża grupa kandydatów
 • Firmom rekrutującym na stanowiska, gdzie bardziej istotne od doświadczenia w CV są posiadane kompetencje
 • Firmom, które chcą sprawdzić kompetencje kandydatów z innych miast, nie chcą narażając ich na koszty dojazdu

Sprawdzanie wiedzy i kompetencji kandydatów

Platforma pozwoli wzbogacić proces rekrutacyjny w firmie o szybką i kilkuetapową weryfikację wiedzy kandydatów do pracy. Za pośrednictwem platformy można udostępnić testy wiedzy sprawdzające kompetencje kandydatów (wiedzę fachową i branżową, znajomość terminologii i wymaganych języków obcych), a także zadania do rozwiązania i odesłania. Część testów może zostać udostępniona pod warunkiem, że kandydat osiągnie wymagany wynik z poprzedniego testu.

Wgląd do wyników

Po rozwiązaniu testu przez kandydata rekruter i wszystkie inne osoby zaangażowane w rekrutację mają wgląd do jego wyników. Mogą  sprawdzić ile punktów zdobył, jakich odpowiedzi udzielił, ile czasu potrzebował na rozwiązanie zadania.

W przypadku próbek pracy ekspert merytoryczny może zapoznać się z zadaniem przesłanym przez Kandydata i ocenić je od razu na platformie.

Udostępnianie informacji kandydatom

Za pośrednictwem platformy możesz przekazać Kandydatom:

 • informacje na temat firmy, zasad w niej obowiązujących,
 • opisać proces rekrutacji,
 • przedstawić więcej informacji na stanowiska, na które aplikują
 • zamieścić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Udostępnianie informacji przyszłym pracownikom

Kandydatom, których zdecydujesz się zatrudnić, możesz udostępnić informacje potrzebne przed rozpoczęciem nowej pracy, np.:

 • gdzie zgłosić się pierwszego dnia pracy,
 • jakie formalności przed nim (podpisanie umowy, badanie lekarskie, szkolenie BHP itp.).
 • informacje o strukturze organizacyjnej firmy,
 • lista obowiązujących w firmie zasad (np. dresscode, jak rejestruje się czas pracy) i procedur.

Materiały mogą mieć formę kursów e-learningowych, PDFów, filmów instruktażowych i animacji.

 • Tworzenie i automatyczne udostępnianie testów dla różnych stanowisk pracy i na różnym poziomie zaawansowania
 • Różne typy pytań (jedno- i wielokrotnego wyboru, otwarte, możliwość przesłania próbki pracy przez kandydata)
 • Wiele opcji konfiguracji: losowanie określonej liczby pytań z większej puli, losowa kolejność pytań i wariantów odpowiedzi, testy na czas, określony próg zaliczenia testu
 • Łatwe zarządzanie treściami i użytkownikami: tworzenie grup (różne treści dostępne dla różnych stanowisk), tworzenie „procesu rekrutacji” – dzielenie testów na poziomy .zaawansowania i udostępnianie kolejnych etapów jeden po drugim, określanie czasu ważności kont kandydatów
 • Samodzielna rejestracja kandydatów na platformie na podstawie kodu od rekrutera i automatyczne udostępnianie odpowiednich treści
 • Strona „testy”, w której kandydat znajdzie listę testów sprawdzających jego wiedzę
 • Określasz grupy stanowisk, dla których chcesz stworzyć testy. Układasz pytania, które odpowiednio zweryfikują wiedzę kandydatów i przesyłasz je nam do zamieszczenia na platformie.
 • Podajesz informacje na temat konfiguracji testu (czy chcesz określić próg zaliczenia, jaka liczba pytań ma się losować dla kandydata z dostępnej puli, czy chcesz ograniczyć czas na rozwiązanie testu itp). Możesz tworzyć dowolną liczbę testów dla różnych stanowisk.
 • Kiedy po zamieszczeniu ogłoszenia zaczną do Ciebie spływać CV kandydatów, do wybranych osób wysyłasz maila z informacją o zadaniu. W mailu dodajesz adres platformy i specjalny kod, który umożliwi im samodzielne zarejestrowanie się na platformie.
 • Na podstawie kodu kandydatom zostaną automatycznie przypisane testy na odpowiednie stanowiska. Kandydaci rozwiązują test, który dla nich przewidziałeś i/lub przesyłają próbki zadań. Dostęp na platformie będzie ważny tylko tyle dni od założenia konta, na ile określisz.
 • Po rozwiązaniu testu przez kandydata Ty i wszystkie inne osoby zaangażowane w rekrutację macie wgląd do jego wyników. Możecie sprawdzić ile punktów zdobył, ocenić przesłane zadanie, zobaczyć ile czasu potrzebował na zadania, porównać jego wyniki z innymi.
 • Na podstawie wyników wybierasz osoby, które chcesz zaprosić na dalsze etapy rekrutacji. Jeśli chcesz, z platformy może zostać wysłane powiadomienie dla osób, których kandydatury zostały odrzucone.

Dla działów HR:

 • Szybka selekcja kandydatów z odpowiednio wysokimi kompetencjami
 • Łatwe porównanie wyników kandydatów
 • Wymaga niewielkich nakładów pracy (kandydaci rejestrują się sami na podstawie otrzymanych od HR kodów rejestracyjnych i automatycznie jest im udostępniany odpowiedni test)
 • Kompleksowa obsługa procesu realizowana przez Learn Up: dostarczamy platformę, tworzymy kursy e-learningowe i inne multimedialne treści do udostępnienia na platformie, administrujemy użytkownikami i treściami oraz zajmujemy się wspieraniem użytkowników świadcząc usługę telefonicznego i mailowego help desku

Dla menedżerów działu:

 • Oszczędność czasu potrzebnego na sprawdzanie testów
 • Bieżący wgląd do wyników kandydatów z każdego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej i o każdej porze dnia
 • Możliwość wystawienia oceny za przesłane przez kandydatów próbki pracy (np. przykładowy raport/ prezentacja)

Dla kandydatów:

 • Możliwość rozwiązania zadania w dogodnym miejscu i czasie
 • Komplet informacji na temat firmy, stanowiska, procesu rekrutacji
 • Natychmiastowy feedback w zakresie uzyskanych wyników
 • Możliwość przekazania opinii na temat procesu rekrutacyjnego za pomocą ankiety online
BACK