Skuteczne wdrażanie nowych pracowników

To rozwiązanie, które pozwoli szybko i efektywnie przeszkolić duże grupy nowozatrudnionych osób. Za pośrednictwem internetowej akademii można udostępnić wiedzę niezbędną w nowej pracy (informacje o produktach, procedurach obowiązujących w firmie), a także dokumenty do pobrania. Materiały mogą mieć formę kursów e-learningowych, PDFów, filmów instruktażowych i animacji. Przygotowanie pracownika do wykonywania zadań łatwo zweryfikować dzięki testom dostępnym na platformie.

 • Firmom, które często wdrażają nowe osoby do pracy (ok. 50 nowych pracowników rocznie)
 • Firmom, które jednorazowo zatrudniają dużą liczbę osób, np. w szczycie sezonu
 • Przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze, z wieloma oddziałami w różnych miastach, w których szkolenie pracowników wiąże się z kosztami dojazdów, posiłków i noclegów
 • Pracodawcom, dla których szczególnie istotne jest, żeby nowi pracownicy już od pierwszego dnia pracy znali ofertę firmy, obowiązujące w niej procedury i standardy
 • Firmom, w których rozpoczęcie pracy wiąże się z koniecznością przyswojenia dużej ilości wiedzy specjalistycznej, np. o oferowanych rozwiązaniach i produktach, o branży
 • Przekazywanie podstawowej wiedzy na temat firmy (historia, misja, wizja, strategia, oferta, otoczenie konkurencyjne, kluczowi klienci, struktura organizacyjna)
 • Udostępnianie informacji organizacyjnych, takich jak obowiązujący dress code, sposób raportowania i rozliczania pracy, zasady korzystania z firmowych zasobów, wzory firmowych dokumentów, kontakty do działów, z którym pracownik będzie współpracował, regulaminy
 • Merytoryczne przygotowanie pracownika do wykonywania pracy: wiedza na temat produktów i/lub usług w ofercie, standardy obsługi klienta, obsługa urządzeń i oprogramowania
 • Szkolenie pracowników w zakresie BHP, ochrony danych osobowych itp.
 • Strona aktualności do zamieszczania komunikatów dla pracowników, np. o nowych materiałach na platformie
 • Zakładka „e-kursy”, w której pracownik znajdzie listę obowiązkowych szkoleń i testów sprawdzających jego wiedzę
 • Baza wiedzy, w której można udostępnić pracownikowi katalogi produktów, wzory dokumentów do pobrania, regulaminy, filmy video i animacje, infografiki
 • Raporty i statystyki dla menedżerów umożliwiające szybkie weryfikowanie postępów w nauce
 • Łatwe zarządzanie treściami i użytkownikami: automatyczne przypisywanie kursów nowym pracownikom, określanie czasu dostępności materiałów, tworzenie grup pracowników (różne treści dostępne dla różnych stanowisk), tworzenie „ścieżek kariery” – dzielenie treści na poziomy zaawansowania i udostępnianie kolejnych etapów jeden po drugim
 • Powiadomienia mailowe i/lub smsowe dla użytkowników
 • Ankiety, za pośrednictwem których można badać opinie pracowników, zbierać pomysły
 • Nowy pracownik rejestruje się na platformie samodzielnie na podstawie otrzymanego od przełożonego kodu/ tworzone jest nowe konto dla pracownika na podstawie informacji z firmy (możliwe jest również zintegrowanie platformy z systemem kadrowym firmy)
 • Po zalogowaniu na platformę pracownik ma dostęp do kursów i materiałów, które udostępnił dla niego pracodawca
 • Zapoznaje się z treściami, rozwiązuje testy sprawdzające jego wiedzę
 • Przełożony sprawdza wyniki – pracownik jest gotowy do pracy!
 • W przypadku potrzeby odświeżenia wiedzy, pracownik ma do niej dostęp z każdego miejsca o każdej porze
 • Możliwość jednoczesnego przeszkolenia kilkuset (i więcej!) osób na terenie całego kraju i poza nim
 • Mniejsze koszty szkolenia nowych pracowników dzięki zredukowaniu kosztów dojazdów, wynajmów sal i noclegów
 • Stały dostęp do wiedzy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, gdy tylko pracownik potrzebuje powtórzyć informacje
 • Większa kontrola nad dostępem do firmowych materiałów dzięki konieczności logowania oraz określaniu terminu, w jakim zasoby mają być dla pracownika dostępne
 • Łatwe weryfikowanie w jakim stopniu pracownik przyswoił sobie wiedzę niezbędną w pracy dzięki raportom i statystykom dla menedżerów
 • Kompleksowa obsługa procesu realizowana przez Learn Up: dostarczamy platformę, tworzymy kursy e-learningowe i inne multimedialne treści do udostępnienia na platformie, administrujemy użytkownikami i treściami oraz zajmujemy się wspieraniem użytkowników świadcząc usługę telefonicznego i mailowego help desku
BACK