Docieraj na bieżąco z informacjami do wszystkich pracowników

To narzędzie pełniące funkcję firmowego intranetu, w którym można zamieszczać ważne dla pracowników informacje. Platforma może służyć także do komunikacji z partnerami handlowymi: kontrahentami czy dystrybutorami produktów. Wszystkie zamieszczane na platformie materiały są dostępne online, co pozwala na sprawdzanie firmowych aktualności i pobieranie potrzebnych dokumentów w dowolnej chwili, nie tylko w miejscu pracy. Platforma do komunikacji wewnętrznej to praktyczne rozwiązanie ułatwiające pracę, ale także narzędzie do budowania pozytywnego wizerunku firmy.

 • Firmom zatrudniającym dużą liczbę pracowników
 • Organizacjom o rozproszonej strukturze, w których komunikacja z pracownikami odbywa się głównie mailowo i telefonicznie
 • Działom HR i administracji, które zarządzają dokumentami firmowymi, takimi jak wnioski urlopowe, bazy kontaktów, przepisy bezpieczeństwa
 • Firmom, w których prowadzony jest marketing wewnętrzny (promowanie nowych projektów firmowych, działania CSR, wydarzenia integracyjne)
 • Działom sprzedaży i marketingu szukającym sposobu na sprawną komunikację z kontrahentami i dystrybutorami
 • Zamieszczanie dokumentów, których często poszukują pracownicy: wniosków urlopowych, książki teleadresowej pracowników, aktualnych procedur i przepisów firmowych, formularzy zamówień
 • Informowanie pracowników o nowych szkoleniach, wyjazdach integracyjnych, projektach, w których mogą wziąć udział
 • Relacje z wydarzeń firmowych: wyjazdów integracyjnych, imprez okolicznościowych, akcji charytatywnych
 • Przekazywanie informacji od działów firmy: Dział HR może informować o nowych szkoleniach, Dział Administacji o zasadach rozliczania delegacji, a Dział Finansowy o rocznym wyniku firmy
 • Komunikacja z kontrahentami i dystrybutorami produktów: przekazywanie informacji o nowych produktach, materiałów promocyjnych: packshotów, filmów, bannerów reklamowych i logotypów do pobrania
 • Konkursy dla pracowników – informowanie o możliwości udziału, przeprowadzanie konkursów z wykorzystaniem testów i ankiet
 • Dzielenie się wiedzą: zamieszczanie podsumowań konferencji i spotkań branżowych, wykładów, artykułów specjalistycznych
 • Strona aktualności, na której wyświetlają się najnowsze wiadomości z życia firmy
 • Baza dokumentów, w której zamieszczane są materiały potrzebne pracownikom lub kontrahentom: dokumenty, bazy kontaktów, materiały marketingowe. Materiały mogą mieć różną formę: PDF-ów, prezentacji, ale także filmików lub animacji
 • Raporty i statystyki, w których koordynatorzy mogą sprawdzać wyniki ankiet lub testów
 • Powiadomienia mailowe i/lub smsowe dla użytkowników z informacjami o nowych materiałach
 • Testy i ankiety służące do badania opinii pracowników lub wspierające przeprowadzane konkursy
 • Pracownik lub kontrahent otrzymuje dostęp do platformy i loguje się za pomocą danych przesłanych przez Help Desk Learn Up
 • Po zalogowaniu może zapoznać się z informacjami i materiałami, które udostępniła mu firma
 • Platforma jest dostępna online, więc pracownik lub kontrahent mogą w dowolnej chwili przeczytać aktualności lub pobrać dokumenty
 • Sprawna komunikacja wewnątrzfirmowa, także wówczas, gdy firma zatrudnia setki lub tysiące pracowników i działa na terenie całego kraju
 • Niższe koszty komunikacji – mniej wykonanych telefonów i wysłanych e-maili, brak konieczności drukowania komunikatów, dokumentów, formularzy
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy – dzięki platformie wszyscy pracownicy równocześnie dowiadują się o firmowych wydarzeniach
 • Większa skuteczność wewnątrzfirmowych projektów – szybsze informowanie o szkoleniach, prowadzenie rekrutacji wewnętrznych itp.
 • Stały dostęp do potrzebnych pracownikom informacji, także w podróżach służbowych lub w domu
 • Łatwiejsze zbieranie opinii pracowników za pomocą ankiet, które dają natychmiastowy dostęp do wyników
 • Kompleksowa obsługa procesu realizowana przez Learn Up: dostarczamy platformę, tworzymy treści e-learningowe do udostępnienia na platformie, administrujemy użytkownikami i treściami oraz wspieramy użytkowników świadcząc usługę telefonicznego i mailowego help desku
BACK