E-learningowe wsparcie dla działu sprzedaży

To narzędzie, które kompleksowo wspiera pracę działów sprzedaży. Za jego pomocą można szybko przekazywać wszystkie informacje potrzebne w procesie sprzedażowym. Akademia Sprzedawcy jest dostępna online, a zamieszczane na niej treści natychmiast trafiają do sprzedawców, nawet jeśli pracują w wielu lokalizacjach. To wygodna forma nauki dla pracowników, a dla ich przełożonych – narzędzie do weryfikacji poziomu wiedzy sprzedażowej członków zespołu.

 • Firmom, które często wprowadzają nowe produkty do oferty, np. sieciom odzieżowym wdrażającym kilkakrotnie w ciągu roku nowe kolekcje.
 • Firmom z rozbudowaną ofertą, np. sieciom sklepów specjalistycznych, firmom z branży kosmetycznej, farmaceutycznej.
 • Pracodawcom, którzy zwiększają zatrudnienie w działach sprzedaży.
 • Działom sprzedaży o rozproszonej strukturze.
 • Firmom działającym w luksusowych branżach, w których klienci wymagają od sprzedawców szczególnie wysokiego poziomu obsługi i doskonałej znajomości oferty.
 • Działom sprzedaży zatrudniającym osoby z niewielkim doświadczeniem sprzedażowym.
 • Przekazywanie wiedzy o produktach dostępnych w ofercie firmy.
 • Szybkie udostępnianie informacji o aktualnych promocjach, akcjach marketingowych i programach lojalnościowych dla klientów.
 • Szkolenia z technik skutecznej sprzedaży: badania potrzeb, negocjacji, finalizowania sprzedaży, reagowania na obiekcje klientów, sprzedaży komplementarnej.
 • Informowanie sprzedawców o obowiązujących procedurach: standardach obsługi klienta, dotyczących rozliczania sprzedaży, czasu pracy, reklamacji.
 • Aktualizacja wiedzy branżowej sprzedawców: raporty, streszczenia książek o tematyce sprzedażowej, artykuły.
 • Sprawdzanie wiedzy produktowej sprzedawców za pomocą testów.
 • Zbieranie od sprzedawców pomysłów na zwiększenie sprzedaży, informacji zwrotnych o produktach za pomocą ankiet.
 • Zakładka E-kursy – lista kursów e-learningowych dostępnych dla sprzedawcy.
 • Baza wiedzy – informacje o produktach, przepisy, regulaminy, procedury, artykuły w formie plików PDF, animacji, filmów video, infografik.
 • Baza produktów – informacje o wszystkich produktach z oferty firmy, z podziałem na kategorie i wyszukiwarką ułatwiającymi nawigację.
 • Aktualności – zakładka, w której użytkownik Akademii Sprzedawcy może znaleźć informacje o nowych kursach, wpisach w bazie wiedzy, konkursach dla sprzedawców.
 • Testy i ankiety – narzędzie służące do sprawdzania wiedzy i badania opinii sprzedawców.
 • Raporty – informacje dla koordynatorów szkoleń i menedżerów: statystyki podejść do kursów oraz wyniki testów i ankiet.
 • Zarządzanie użytkownikami – udostępnianie różnych treści wybranym grupom użytkowników, tworzenie ścieżek rozwoju – udostępnianie kolejno szkoleń o coraz wyższym stopniu zaawansowania
 • Powiadomienia mailowe i SMS-owe dla użytkowników – przypominanie o treściach dostępnych w Akademii i motywowanie do przejścia kursów.
 • Program lojalnościowy dla sprzedawców – przypisywanie punktów za zaliczone kursy i zrealizowane targety sprzedażowe.
 • Sprzedawca otrzymuje mailowo dane dostępowe do Akademii Sprzedawcy, a po zalogowaniu może korzystać z kursów e-learningowych i wpisów w bazie wiedzy, a także przechodzić testy i wypełniać ankiety.
 • Wszystkie treści są dostępne online, a pracownik może z nich korzystać w każdej chwili, logując się na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.
 • Przełożony może sprawdzać, czy jego pracownicy podeszli do kursów i z jakim wynikiem zaliczyli testy wiedzy.
 • Szybkie przekazywanie wiedzy – treści w Akademii są udostępniane wszystkim sprzedawcom jednocześnie.
 • Niższe koszty szkoleń, zwłaszcza w firmach o rozproszonej strukturze – trenerzy wewnętrzni nie muszą odwiedzać oddziałów w terenie, a sprzedawcy nie muszą dojeżdżać na szkolenia.
 • Wyrównanie poziomu wiedzy – pracodawca ma pewność, że wszyscy sprzedawcy stosują te same standardy obsługi klienta i procedury, co pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.
 • Weryfikacja wiedzy sprzedawców – informacje w raportach to potwierdzenie, że sprzedawca nie tylko zapoznał się ze szkoleniem, ale także przyswoił jego treść.
 • Atrakcyjne i różnorodne formy materiałów szkoleniowych – interaktywne kursy, animacje i filmy zwiększają skuteczność przyswajania wiedzy produktowej i sprzedażowej.
 • Wiedza dostępna na życzenie – sprzedawcy mogą w każdej chwili przypomnieć sobie ważne informacje.
 • Kompleksowa obsługa procesu realizowana przez Learn Up: dostarczamy Akademię, tworzymy treści e-learningowe do udostępnienia na platformie, administrujemy użytkownikami i treściami oraz wspieramy użytkowników świadcząc usługę telefonicznego i mailowego help desku.
BACK