Kompleksowe planowanie procesów szkoleniowych

To platforma, za pomocą której firma może udostępniać pracownikom materiały poszerzające ich wiedzę i umiejętności. Funkcjonalności Akademii pozwalają na tworzenie całych procesów szkoleniowych, programów certyfikacji i ścieżek kariery. Materiały na platformie mogą mieć różnorodną formę: od plików PDF, poprzez standardowe kursy e-learningowe, animacje, aż po rozbudowane gry i kursy fabularne. Testy dołączane do treści e-learningowych lub zamieszczane osobno umożliwiają weryfikację postępów pracowników.

 • Firmom z branż, w których zdobywanie nowej wiedzy przez pracowników jest wymagane przepisami, na przykład w farmacji
 • Działom HR i szkoleniowym, w których tworzy się ścieżki kariery dla poszczególnych stanowisk w firmie
 • Firmom, które wprowadzają własne systemy certyfikacji pracowników i chcą usprawnić te procesy
 • Branżom, w których zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z koniecznością stopniowego przekazywania mu zaawansowanej, specjalistycznej wiedzy
 • Organizacjom posiadającym programy rozwoju talentów, na przykład dla studentów i absolwentów wyższych uczelni
 • Weryfikacja kompetencji pracowników za pomocą testów i wybór osób wyróżniających się w danej dziedzinie, typowanych do awansu
 • Udostępnianie kursów e-learningowych i wpisów w bazie wiedzy z informacjami, których wymagają przepisy branżowe, na przykład prawo farmaceutyczne
 • Tworzenie programów rozwojowych dla osób, które awansowały na stanowiska menedżerskie i potrzebują wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
 • Udostępnianie krótkich kursów i innych form edukacyjnych z danego obszaru, które będą kształtowały w pracownikach nawyk regularnego zdobywania wiedzy, na przykład: „12 technik negocjacji na każdy miesiąc roku”
 • Zakładka E-kursy – lista kursów e-learningowych dostępnych dla pracownika.
 • Baza wiedzy – materiały, których treść nie musi ulegać częstym zmianom: procedury, przepisy, informacje o produktach
 • Aktualności – zakładka, w której użytkownik może znaleźć informacje o nowych treściach e-learningowych i testach, programach rozwojowych, obowiązkowej certyfikacji
 • Testy i ankiety – narzędzie służące do sprawdzania wiedzy i badania opinii pracowników
 • Raporty – informacje dla koordynatorów szkoleń i menedżerów: statystyki podejść do kursów oraz wyniki testów i ankiet
 • Zarządzanie użytkownikami – udostępnianie różnych treści wybranym grupom użytkowników, tworzenie ścieżek rozwoju – udostępnianie kolejno szkoleń o coraz wyższym stopniu zaawansowania
 • Powiadomienia mailowe i SMS-owe dla użytkowników – przypominanie o treściach dostępnych w Akademii i motywowanie do przejścia kursów
 • Koordynator szkoleń lub procesów rozwojowych tworzy ścieżkę rozwoju pracownika: określa, jaką wiedzę powinien posiadać, z jakimi treściami na platformie się zapoznać i jakie testy zaliczyć
 • Na podstawie informacji od koordynatora Help Desk Learn Up zamieszcza treści e-learningowe na platformie, wprowadza pytania testowe i ustawia parametry zaliczeń, a następnie udostępnia je odpowiednim pracownikom
 • Pracownik loguje się w Akademii na podstawie danych wysłanych przez Help Desk Learn Up
 • Po zalogowaniu pracownik ma dostęp do udostępnionych mu treści: kursów, filmów instruktażowych, testów
 • Pracownik zapoznaje się z treściami e-learningowymi i przechodzi obowiązkowe testy
 • Koordynator szkoleń lub procesów rozwojowych może sprawdzać w raportach wyniki pracownika
 • Po zaliczeniu wymaganych testów pracownik może uzyskać dostęp do kolejnych treści, zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju
 • Większa motywacja pracownika, który dzięki jasno wytyczonej ścieżce kariery może poczuć się bardziej związany z firmą
 • Łatwiejsze znajdowanie najbardziej utalentowanych w danej dziedzinie pracowników dzięki możliwości przeprowadzania wiarygodnych testów wiedzy
 • Tworzenie uniwersalnych ścieżek kariery, które można wielokrotnie wykorzystywać za każdym razem, gdy na stanowisku zatrudniany jest nowy pracownik
 • Szybsze wdrażanie pracowników, którym brakuje specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia w branży
 • Kompleksowa obsługa procesu realizowana przez Learn Up: dostarczamy Akademię, tworzymy treści e-learningowe do udostępnienia na platformie, administrujemy użytkownikami i treściami oraz wspieramy użytkowników świadcząc usługę telefonicznego i mailowego help desku
BACK