Platforma do komunikacji z dystrybutorami

To doskonałe narzędzie dla firm, które szukają sposobu na skuteczne i szybkie komunikowanie się z dystrybutorami i zatrudnianymi przez nich sprzedawcami. To portal, za pomocą którego producent może udostępniać online wiedzę na temat swojej firmy i oferty partnerom handlowym. Materiały mogą mieć formę kursów e-learningowych, PDFów, filmów instruktażowych i animacji, a za zapoznawanie się z nimi można przyznawać punkty, dzięki czemu można wyłonić najbardziej aktywnych użytkowników i ich nagradzać. To w jakim stopniu pracownicy dystrybutora przyswoili wiedzę można zweryfikować dzięki testom, raportom i statystykom.

 • Firmom, które często wdrażają nowe produkty do sprzedaży i chcą szybko przekazywać informacje o nich dystrybutorom
 • Firmom, które intensywnie rozwijają sieć sprzedaży i chcą przyspieszyć proces wdrażania nowych partnerów handlowych
 • Przedsiębiorstwom, których dystrybutorzy działają na terenie całej Polski i do których dotarcie wiąże się z kosztami dojazdów, posiłków i noclegów
 • Producentom produktów, których sprzedaż wymaga świetnej znajomości oferty, zastosowanych technologii i branżowych pojęć oraz których Klienci cenią wysoką jakość usług
 • Przekazywanie podstawowej wiedzy na temat firmy (historia, misja, wizja, strategia, oferta, otoczenie konkurencyjne, profil klienta)
 • Udostępnianie katalogów produktów, materiałów graficznych (packshotów, logotypów), artykułów i raportów branżowych, informacji na temat używanych technologii i materiałów, z których wykonane są produkty
 • Szkolenie pracowników dystrybutorów z technik sprzedaży, obsługi urządzeń producenta itp.
 • Przesyłanie informacji organizacyjnych: regulaminów konkursów/programów lojalnościowych za wyniki w sprzedaży, wzorów dokumentów, np. formularze zamówienia materiałów promocyjnych, kontakty do działów, z którymi partner handlowy współpracuje
 • Strona aktualności do zamieszczania komunikatów dla użytkowników, np. o nowych materiałach w akademii
 • Zakładka „e-kursy” w której sprzedawca znajdzie listę szkoleń i testów sprawdzających jego wiedzę
 • Baza wiedzy, w której można udostępnić pracownikowi katalogi produktów, artykuły branżowe i specjalistyczne, filmy video z instrukcjami, animacje objaśniające działanie technologii, infografiki prezentujące dane
 • Możliwość przyznawania punktów za zapoznanie się z materiałami i rozwiązanie testów
 • Raporty i statystyki dla menedżerów umożliwiające weryfikowanie aktywności użytkowników
 • Łatwe zarządzanie treściami i użytkownikami: automatyczne przypisywanie kursów nowym użytkownikom, określanie czasu dostępności materiałów, tworzenie grup użytkowników (np. różne treści dostępne dla różnych stanowisk/ dystrybutorów), tworzenie „ścieżek rozwoju” – dzielenie treści na poziomy zaawansowania i udostępnianie kolejnych etapów jeden po drugim
 • Powiadomienia mailowe i/lub smsowe dla użytkowników
 • Ankiety za pośrednictwem których można badać opinie, zbierać pomysły
 • Możliwość dopasowania wyglądu akademii do identyfikacji wizualnej producenta
 • Partner handlowy i jego pracownicy dostają dostęp do platformy od przedstawiciela producenta lub rejestrują się na platformie przy pomocy otrzymanych od niego kodów
 • Po zalogowaniu do akademii mają dostęp do kursów, testów i materiałów, które udostępnił dla nich producent
 • Z treściami na platformie mogą zapoznać się z każdego miejsca i o każdej porze – wystarczy dostęp do Internetu
 • Koordynator projektu ma wgląd do statystyk aktywności i raportów z wynikami
 • Szybkie wdrażanie nowości dzięki możliwości jednoczesnego przeszkolenia kilkuset (i więcej!) osób na terenie całego kraju i poza nim
 • Mniejsze koszty szkolenia sprzedawców dzięki zredukowaniu kosztów dojazdów, noclegów, wynajmów sal i wydruku materiałów
 • Większy wpływ na wiedzę produktową sprzedawców mających bezpośredni kontakt z odbiorcą produktów
 • Pewność, że sprzedawcy mają dostęp tylko do aktualnych źródeł informacji o produkcie
 • Kompleksowa obsługa procesu realizowana przez Learn Up: dostarczamy Akademię, tworzymy treści e-learningowe do udostępnienia na platformie, administrujemy użytkownikami i treściami oraz wspieramy użytkowników świadcząc usługę telefonicznego i mailowego help desku
BACK