Blended learning

We współpracy z naszym partnerem biznesowym – Hoffmann Consulting tworzymy procesy szkoleniowe, w których łączymy e-learning z warsztatami stacjonarnymi. Za pomocą blended learningu firma może skutecznie szkolić pracowników, zapewniając im szybki i stały dostęp do wiedzy oraz możliwość praktycznego wdrożenia umiejętności pod okiem trenera.

E-learning w procesach blended learningowych:

Daje oszczędności
Przyspiesza wdrażanie wiedzy
Wyrównuje poziom wiedzy przed szkoleniem
Zapewnia skuteczne utrwalenie wiadomości
Daje informację o skuteczności procesu szkoleniowego
Zapewnia elastyczność i możliwość nauki w dowolnym czasie

Szkolenia stacjonarne w procesach blended learningowych:

To okazja do przećwiczenia umiejętności w praktyce
Dają możliwość uzyskania natychmiastowego feedbacku od trenera
Zapewniają indywidualne podejście do uczestników
Budują zaangażowanie i motywację uczestników

Przykładowy proces szkoleniowy z wykorzystaniem blended learningu:

Ankieta na platformie e-learningowej: badanie potrzeb uczestników
Kurs e-learningowy: wyrównanie poziomu wiedzy przed szkoleniem
Szkolenie z trenerem: praktyczne wdrożenie wiedzy i umiejętności
Test na platformie e-learningowej: sprawdzenie poziomu przyswojenia wiedzy przez uczestników
Kurs e-learningowy: utrwalenie wiedzy

Jak wykorzystać blended learning?

Wiedza: e-learning

Pracownik otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ze wszystkimi ważnymi informacjami: o strukturze firmy, zakresie obowiązków na stanowisku, procedurach. Nowa osoba może szkolić się samodzielnie już od pierwszego dnia pracy i w razie potrzeby przypominać sobie wiedzę z kursów.

Umiejętności: szkolenie z trenerem

W trakcie szkolenia stacjonarnego pracownik ćwiczy pod okiem trenera umiejętności, które są niezbędne do efektywnej pracy na danym stanowisku. Dzięki temu, że pracownik przyswoił wiedzę w e-learningu, szkolenie może być krótsze i skupione wyłącznie na wdrażaniu umiejętności w praktyce.

Utrwalenie: e-learning

Nowy pracownik otrzymuje podsumowanie wiedzy i umiejętności w formie e-learningu. Cały proces jest zakończony testem, który sprawdza, w jakim stopniu pracownik przyswoił informacje.

Wiedza: e-learning

Sprzedawcy otrzymują w formie e-learningu informacje o produktach, standardach obsługi klienta, procedurach obowiązujących w procesie sprzedaży.

Umiejętności: szkolenie z trenerem

Szkolenie stacjonarne to okazja do przećwiczenia wiedzy w praktyce. Sprzedawcy biorą udział w scenkach sprzedażowych, stosując standardy obsługi klienta, analizują case studies, a trener na bieżąco udziela im informacji zwrotnej.

Utrwalenie: e-learning

Sprzedawcy przez cały czas mogą wracać do informacji zamieszczonych w kursach e-learningowych, aby przypominać sobie informacje o produktach czy procedury postępowania w danej sytuacji. Po szkoleniu otrzymują dostęp do kursów e-learningowych zbierających najlepsze praktyki i zachowania. Na platformie przechodzą także testy sprawdzające ich znajomość produktów i standardów obsługi klienta.

Wiedza: e-learning

Pracownik, który awansował na stanowisko kierownicze, otrzymuje niezbędny pakiet informacji w formie e-learningu: procedury dotyczące np. ocen pracowniczych i rozliczania czasu pracy, techniki zarządzania zespołem, prowadzenia rozmów, motywowania.

Umiejętności: szkolenie z trenerem

Podczas szkolenia menedżer ma okazję sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce. Szkolenie ma formę warsztatową, w której pracownicy wcielają się w role menedżerów i podwładnych, symulując typowe sytuacje zawodowe, a trener ocenia ich zachowania.

Utrwalenie: e-learning

Po szkoleniu menedżer otrzymuje dostęp do kursów e-learningowych podsumowujących zdobytą wiedzę i umiejętności. Może z nich korzystać za każdym razem, gdy będzie potrzebował wsparcia merytorycznego w zarządzaniu pracownikami.

BACK