Jak wykorzystać e-learning w firmie?

Oto kilka przykładów zastosowania e-learningu w biznesie. Przekazywanie wiedzy w tej formie najlepiej sprawdzi się w organizacjach o rozproszonej strukturze, zatrudniających co najmniej kilkudziesięciu pracowników.

Wdrażanie nowych pracowników

Idealne rozwiązanie przy wysokiej rotacji: raz przygotowany pakiet kursów można udostępniać każdemu nowemu pracownikowi.

Wiedza produktowa

Szybka dystrybucja informacji o nowościach wśród sprzedawców. Mniej kosztowna niż tradycyjne szkolenia i bardziej efektywna niż papierowy katalog.

Obowiązkowe szkolenia

BHP, pierwsza pomoc, instruktaże stanowiskowe w atrakcyjnej formie, która sprzyja przyswajaniu wiedzy.

Wiedza proceduralna

E-learning to gwarancja dotarcia z ważnymi informacjami: przepisami i regulaminami do wszystkich pracowników.

Standardy obsługi klienta

Przekazanie jednolitych informacji za pomocą e-learningu to szansa na wysoką jakość obsługi w całej sieci sklepów.

Sprzedaż

Techniki sprzedaży, sprzedaż komplementarna, trudne sytuacje i reklamacje – wiedza sprzedażowa pokazywana od praktycznej strony.

Wdrażanie zmian w firmie

Szybkie informowanie wszystkich pracowników o strategicznych działaniach firmy – narzędzie PR wewnętrznego.

Rozwój pracowników

Zarządzanie talentami w firmie, przygotowanie szeregowych pracowników do pełnienia funkcji menedżerskich, tworzenie ścieżek kariery.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Poznaj zastosowania e-learningu w praktyce. Przeczytaj case studies z różnych branż i dowiedz się, jak nasi Klienci wykorzystują narzędzia e-learningowe, aby usprawniać przekazywanie wiedzy pracownikom.

BACK