Nasza metodologia e-learningu

Tworząc e-learning dla firm, wykorzystujemy zasady andragogiki – gałęzi pedagogiki zajmującej się kształceniem dorosłych. Wiemy, że dla dorosłych pracowników liczy się przede wszystkim możliwość wykorzystania wiedzy „tu i teraz”, uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej oraz odwoływania się do własnego doświadczenia.

Motywujemy
Już na początku przedstawiamy cel szkolenia i pokazujemy korzyści płynące z zapoznania się z treściami e-learningowymi. Dzięki temu uczestnicy dowiadują się, jak będą mogli zastosować wiedzę w pracy.

Pokazujemy zastosowania wiedzy w praktyce
Zawsze zachęcamy Klientów, aby w materiałach merytorycznych zamieszczali jak najwięcej case studies z branży, scenek sprzedażowych, dobrych i złych zachowań. Takie praktyczne informacje to doskonały materiał na atrakcyjny e-learning, pozytywnie odbierany przez użytkowników.

Angażujemy różne zmysły
Działamy na wzrok atrakcyjnymi grafikami, schematami i wykresami, wykorzystujemy nagrania lektorów, aby pomagać w zapamiętywaniu słuchowcom, a elementy interaktywne, wymagające klikania, działają na zmysł dotyku.

Porządkujemy informacje
Dzielimy treści e-learningowe na części i stosujemy nawigację, która ułatwia powrót do wybranych fragmentów. Przedstawiamy informacje w formie logicznych, przejrzystych schematów, unikając dołączania długich bloków tekstu. Stosujemy sprawdzoną zasadę dydaktyczną Komeńskiego – od ogółu do szczegółu.

Sprawdzamy wiedzę
Stosujemy pytania testowe i ćwiczenia, które pozwalają użytkownikowi na bieżąco dowiadywać się, w jakim stopniu przyswoił informacje. Zachęcamy go w ten sposób do zapamiętywania i utrwalania treści.

BACK