Korzyści z wdrożenia e-learningu w firmie

Największe korzyści e-learningu można opisać za pomocą zasady 3 x JUST:

Just Enough

Szkolenia dostarczają aktualnie potrzebną wiedzę uczestnikowi w takim zakresie, w jakim jej potrzebuje.

Just in Time

E-learning dostarcza wiedzę użytkownikowi w chwili, kiedy jej potrzebuje, a czas dotarcia do poszukiwanych informacji jest bardzo krótki.

Just for Me

E-learning daje możliwość indywidualnego wyboru treści i praktycznie nieograniczonej indywidualizacji przebiegu szkolenia.

Zalety e-learningu dla firmy

Niższe koszty szkoleń
Bez płacenia za wynajem sali, noclegi i dojazdy uczestników i trenerów, drukowanie materiałów.

Oszczędność czasu
Szkolenie może być udostępniane nieograniczonej liczbie pracowników jednocześnie. Wdrożenie wiedzy w kilkunastoosobowych grupach szkoleniowych w całej firmie trwa tygodniami lub miesiącami. Dzięki e-learningowi to tylko kilka godzin potrzebnych na zapoznanie się z kursem.

Ujednolicenie standardu przekazywania wiedzy
Każdy pracownik otrzymuje dokładnie te same informacje, co pozwala uniknąć nieporozumień.

Szybkie wdrażanie nowych pracowników
Spójna wiedza dla nowo zatrudnionych, szybsze osiągnięcie pełnej efektywności, oszczędność czasu przy dużej rotacji.

Mierzalna skuteczność
Dzięki testom wiedzy menedżerowie nie muszą domyślać się, czy szkolenia są skuteczne – efekty są widoczne w raportach.

Firmowe know-how w jednym miejscu
Nawet gdy odchodzi pracownik, wiedza pozostaje w organizacji i jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Treści e-learningowe można łatwo uaktualniać i modyfikować, gdy zajdzie taka potrzeba.

Zalety e-learningu dla pracownika

Łatwy dostęp do wiedzy
Pracownik może przypominać sobie ważne informacje w każdej chwili, korzystając z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.

Nauka we własnym tempie
Pracownik nie musi dostosowywać się do pozostałych uczestników szkoleń.

Atrakcyjny przekaz informacji
W kursach stosujemy przyciągające wzrok grafiki, angażujące interakcje i oryginalne scenariusze, które sprawiają, że nauka jest przyjemnością.

Skuteczne zapamiętywanie
Dzięki quizom, ćwiczeniom i pytaniom sprawdzającym.

Oszczędność czasu
Pracownik może zdobywać nowe kompetencje bez konieczności dojazdu na szkolenie i opuszczania miejsca pracy.

BACK