Learn Up partnerem w projekcie Edustrada

Learn Up został partnerem projektu edukacyjno – kulturalnego „Edustrada, czyli e-learningowa galeria edukacyjna”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Multikulti i dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.

„Edustrada, czyli e-learningowa galeria edukacyjna” w sposób bezpośredni odnosi się do celu jakim jest upowszechnianie wiedzy o sztuce wśród dzieci i młodzieży.

Idea projektu wyrasta z podwójnej nieobecności: braku współczesnej sztuki w szkolnych programach, braku nowoczesnych narzędzi, a często i pomysłów na nowatorską i autentycznie twórczą szkolną edukację wizualną. Jego realizacja ma charakter wielowymiarowy. Zakłada przybliżenie zagadnień fotografii poprzez interaktywne kursy udostępnione na innowacyjnej platformie e-learningowej oraz zajęcia warsztatowe, realizowane przez artystów i pedagogów.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać nie tylko historię i teorię fotografii, ale również wykonać zdjęcia i dokonać oceny własnego materiału pod okiem specjalisty.
Program jest skierowany do poznańskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym (12-18 lat), a także dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu organizowany jest konkurs fotograficzny „Tu jest moje miejsce”, który będzie trwał do 23.11.2011 r.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.edustrada.com.
Informacje rowniez na www.poznan.pl

BACK