Komentarz eksperta do zdjęć w konkursie fotograficznym

Zamieszczamy komentarz naszego eksperta do zdjęć nadesłanych na konkurs „Edustrada, czyli e-learningowa galeria edukacyjna”, w którym partnerem jest Learn Up.

„Prace prezentowały bardzo zróżnicowany poziom, adekwatny do młodego wieku i niewielkiego doświadczenia uczestników. Właściwie żadna z ocenianych przez mnie prac nie była pozbawiona niedociągnięć wynikających z braków warsztatowych. Mając na uwadze to, jak młodzi ludzie byli uczestnikami i to, że celem konkursu było m.in. propagowanie fotografii, oraz zachęcenie uczestników do późniejszego pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie nie traktowałem takich mankamentów jako istotnych.

Podstawowymi kryteriami zastosowanymi przeze mnie były zgodność pracy z tematem konkursu, pomysł i sposób jego przedstawienia oraz kreatywność rozumiana jako nieszablonowe podejście do tematu. Jako dodatkowy atut uznawałem ciekawą kompozycję (w przypadku wielu prac zupełnie przypadkowo zgodną z zasadami akademickimi) oraz (również często przypadkowe, ale z dobrym efektem) użycie efektów ruchu lub oddziaływanie kolorami.

Zasady konkursu ograniczały użycie środków wyrazu wynikających z zastosowania obróbki graficznej oraz innych efektów, których zastosowanie we współczesnych pracach fotograficznych jest powszechne, więc uczestnicy zostali niejako zmuszeni do pokazania swoich umiejętności fotograficznych w „czystej formie”. Moim zdaniem ogromna większość uczestników – w tym oczywiście laureaci – wyszła z tej próby zwycięsko.”

Maciej Torod Umięcki

BACK