Jak zwiększyć efektywność trenerów wewnętrznych?

Jeżeli firma działa w rozproszonej sieci sprzedaży i ma ograniczony czas i budżet szkoleń może zwiększyć efektywność trenerów przez zastosowanie blended learningu.

Blended Learning to szkolenie pracowników łączące tradycyjne metody (szkolenie z trenerem) i zdalne przekazywanie wiedzy za pomocą komputera (e-learning). Jest to szkolenie komplementarne, czyli synteza metody bezpośredniej (tradycyjnej) z e-learningiem.

Modelowo nauczanie w tym trybie zawiera następujące etapy:

  • ankieta badania potrzeb szkoleniowych on-line
  • kurs e-learning wyrównujący wiedzę przed szkoleniem
  • szkolenie tradycyjne (warsztat z trenerem)
  • test weryfikujący wiedzę on-line
  • follow-up w formule e-learningu

W praktyce oznacza to, że pracownicy biorący udział w szkoleniu blended learning uczestniczą w całym procesie szkoleniowym zamiast jednostkowego wydarzenia. W ten sposób przeprowadzony proces szkoleniowy to nie tylko zaoszczędzony czas i efektywność kosztowa dla firmy, ale przede wszystkim lepsze rezultaty szkoleń w porównaniu do szkoleń tradycyjnych.

Badania przeprowadzone przez Blanchard International Group we współpracy z AMEX pokazują, iż na poziomie wyników biznesowych blended learning może być lepszą formą realizacji działań rozwojowych niż czysta forma tradycyjna, lub stosowanie samego e-learningu.
Zobacz więcej: www.personneldecisions.com

BACK