Jak przyspieszyć przekazywanie wiedzy w firmie?

Jak przyspieszyć przekazywanie wiedzy w firmie

Przez lata tradycyjne szkolenia z trenerem były jedynym praktycznym rozwiązaniem podczas wprowadzania nowych produktów lub usług, wdrażania nowych procesów biznesowych lub aplikacji, wdrażania nowych pracowników, czy podnoszenia standardów obsługi. Obecnie duża dynamika, szybkie tempo zmian i oczekiwanie szybkich rezultatów w postaci wyników biznesowych powodują, że realizacja szkoleń tradycyjnych jest procesem zbyt wolnym dla wielu firm. Dodatkowym wyzwaniem jest wysoki koszt i czas realizacji szkoleń tradycyjnych w firmach o dużym geograficznym rozproszeniu.

Dobrym sposobem na przyśpieszenie tempa procesów przekazywania wiedzy jest stosowanie szkoleń za pomocą e-learningu:

• szkolenie dostarczone online przez platformę e-learningową może zostać zrealizowane zaledwie w ciągu kilku dni do około tygodnia dla grupy nawet kilku tysięcy osób i to bez względu na stopień rozproszenia pracowników firmy

• czas, który w tradycyjnych szkoleniach poświęca się na dojazd na szkolenie i drogę powrotną można poświęcić efektywnej pracy

• dzięki szkoleniom online pracownicy mogą uczyć się w swoim własnym tempie, bez potrzeby dostosowywania się do najwolniejszego członka grupy

• dodatkowo, stosując e-learning firmy oszczędzają znaczna część budżetu szkoleniowego i są w stanie przeszkolić większa liczbę pracowników

BACK