Case study #5

Duża firma z branży detalicznej.

Duża rotacja młodych pracowników w sieci sprzedaży.

Koszt szybkiego wdrożenia, przygotowania nowej osoby do efektywnej pracy.

Przygotowana ścieżka kursów, którą w pierwszych 2 tygodniach musi przejść nowa osoba. Kursy kończą się testami. Wiedza z różnych obszarów – od procedur, poprzez produkty po techniki potrzebne w sprzedaży.

  • Skrócenie czasu wdrożenia.
  • Spójne w całym kraju wprowadzenie nowej osoby.
  • Wizerunek nowoczesnego pracodawcy.
  • Szybkie sprawdzenie woli wdrażania się u nowej osoby.
  • Brak absorbowania czasu pozostałych sprzedawców.
  • Redukcja kosztów szkolenia tradycyjnego, pracy trenerów.
  • Samodzielne wdrożenie dostosowane do tempa uczenia się, czasu pracy.
  • Kompleksowe informacje w jednym miejscu.
Koszyk na zakupy