Case study #3

Średnia firma z branży TSL, franczyzodawca.

Współpraca z niezależnymi podmiotami z dużą rotacją wśród kurierów.

Koszt  wdrożenia, duża rotacja wśród kurierów, częste zmiany standardów obsługi klienta i procedur.

Zbiór poradników, procedur, kursów zawierających zasady wysyłki paczek u różnych przewoźników,  weryfikowanych cyklicznymi testami wiedzy.

  • Skrócenie czasu wdrożenia kurierów – zadowolenie franczyzobiorcy.
  • Szybkie wprowadzanie zmian w dodanych procedurach/instrukcjach, bez konieczności wysyłania ich do poszczególnych oddziałów.
  • Wgląd w raporty zaliczeń swoich pracowników.
  • Ocena postępu wdrożenia przez franczyzobiorcę.
  • Każdy pracownik ma dostęp do pełnej wiedzy, stale aktualizowanej.
  • Proces wdrożenia możliwy do przeprowadzenia w każdym miejscu.
  • Samodzielne wdrożenie dostosowane do tempa uczenia się, czasu pracy kuriera, pracownika.
  • Kompleksowe informacje w jednym miejscu - oszczędność czasu.
  • Dostęp do aktualnych procedur, poradników, instrukcji.
Koszyk na zakupy