Case study #1

Firma z branży detalicznej (ok. 500 osób zatrudnionych).

  • Rotacja młodych pracowników w sieci sprzedaży.
  • Duża rola doradztwa w procesie sprzedaży.

Koszt szybkiego przekazywania informacji o nowych kolekcjach, rozwiązaniach.

Kursy e-learningowe oraz rozbudowana zakładka z bazą wiedzy, gdzie przekazywane są informacje o nowych kolekcjach, zasadach VM, procedurach.

  • Skrócenie czasu wdrożenia.
  • Spójne w całym kraju wprowadzenie nowej kolekcji, nowego produktu.
  • Wizerunek nowoczesnego pracodawcy.
  • Brak absorbowania czasu pozostałych sprzedawców.
  • Redukcja kosztów szkolenia tradycyjnego, pracy trenerów.
  • Samodzielne wdrożenie dostosowane do tempa uczenia się, czasu pracy.
  • Kompleksowe informacje w jednym miejscu.
Koszyk na zakupy