E-learning w rytmie flamenco

Wizyta PIFS w Obserwatorium E-learningu
przy uniwersytecie w Salamance

Na tak prestiżowym wyjeździe nie mogło zabraknąć reprezentanta naszej firmy, Tomasza Hoffmanna, członka PIFS i jednego z założycieli komisji e-learningowej. Zawsze jesteśmy zainteresowani doświadczeniami innych, również zagranicznych partnerów, którzy pracują dla klienta biznesowego.

Projekt „E-learning w rytmie flamenco” polegał na wymianie doświadczeń firm członkowskich PIFS oraz przedstawicieli Obserwatorium E-learningu w Salamance. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznali m.in. doświadczenia hiszpańskie dotyczące wprowadzania i promowania szkoleń w sieci, kształtowania się standardów szkoleń e-learningowych w Hiszpanii, sposobów badania potrzeb i ewaluacji takich szkoleń. Oprócz tego program wizyty przewidział spotkania z innymi instytucjami wspierającymi rozwój e-learningu oraz firmami wdrażającymi tego typu szkolenia. Wizyta studyjna była także krokiem w kierunku nawiązania dalszej współpracy z partnerami hiszpańskimi mogącej zaowocować kolejnymi projektami w przyszłości.

BACK