Badania opłacalności e–learningu w branży detalicznej

Branża detaliczna jest dużym wyzwaniem dla menedżerów i trenerów, których zadaniem jest zwiększenie wydajności pracowników i poprawa wyników biznesowych, podczas gdy cała branża mierzy się jednocześnie z niskimi budżetami, niską motywacją pracowników, dużą rotacją oraz rozproszoną strukturą sklepów i ograniczoną infrastrukturą. Badania pokazują, że dobrym rozwiązaniem dla branży detalicznej jest e-learning i coraz więcej firm z obszaru retail wykorzystuje nowoczesne technologie do realizacji kursów poprzez szkolenia internetowe (e-learning). Centralnie opracowane szkolenia on-line gwarantują bowiem, że dokładnie ta sama wiedza zostanie przekazana w jednym czasie do wszystkich pracowników we wszystkich punktach sprzedaży.

Wskaźniki ROI potwierdzają słuszność podejmowania inicjatyw szkoleniowych opartych na e-learningu, a jak pokazują badania, inwestycje w e-learning w branży detalicznej są opłacalne i warto już teraz rozważyć wdrożenie szkoleń opartych na nowoczesnych technologiach w sieci sklepów.

Zobacz wyniki: www.epicor.com

BACK